img-banner-goc-khach-hang

Chính sách và quy định

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Giá bán online là giá bán lẻ cho người tiêu dùng ( theo bảng giá của công ty công bố)

Số lượng tối thiểu giao hàng: 2 đơn vị 900gr

Hình thức thanh toán:

  • Trực tuyến qua thẻ
  • Chuyển khoản
  • Thu tiền khi giao hàng

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

  • Thời gian giao hàng: 72 tiếng khi nhận đơn hàng
  • Chi phí giao hàng: thời gian đầu tiên công ty không thu phí

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. DFB HANCO NUTRITION chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp Website đến người sử dụng, các thông tin, hình ảnh và toàn bộ các nội dung được đưa lên website không vi phạm các quy định pháp luật cấm, các quy định về thuần phong mỹ tục .
2. Người sử dụng đồng ý có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện, điều khoản sử dụng website như được nêu bên dưới.
3. Người sử dụng đồng ý có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràng buộc. trường hợp không đồng ý người sử dụng chấm dứt việc sử dụng.
4. Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm người sử dụng bắt đầu truy cập vào website.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

1. Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của DFB HANCO NUTRITION.

2. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông … vì mục đích thương mại mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của DFB HANCO NUTRITION là xâm phạm quyền của DFB HANCO NUTRITION. DFB HANCO NUTRITION có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Người sử dụng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

4. DFB HANCO NUTRITION có toàn quyền sao chép, tiết lộ, sắp xếp, sáp nhập và sử dụng cho các mục đích khác nhau các thông tin và toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và các dữ kiện khác chứa đựng bên trong các dữ liệu này cho bất kỳ hay toàn bộ mục đích thương mại và phi thương mại.DFB HANCO NUTRITION có toàn quyền thay đổi hay chỉnh sửa, thêm hoặc bớt điều khoản sử dụng này bằng cách cập nhật lên trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Người sử dụng bị ràng buộc theo tất cả những thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt như vậy nếu có.