4 SAI LẦM KHI ĐEO KHẨU TRANG TRONG MÙA DỊCH

4 SAI LẦM KHI ĐEO KHẨU TRANG TRONG MÙA DỊCH

11/08/2020
Theo Bộ Y tế, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả Covid -19. Nhưng bạn có chắc mình không mắc những sau lầm dưới đây.