Lịch sử phát triển

Năm 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco tái cấu trúc và đổi thành Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Dolsure

Năm 2015 là định hướng phát triển bền vững bằng cách sáp nhập hợp nhất và triển khai nâng cấp nhà máy cùng công nghệ cho ra những sản phẩm có giá trị cao. Đồng thời tiếp tục định hướng xây dựng thêm nhà máy đạt chuẩn Codex(*) để tạo ra thêm những dòng sản phẩm đặc biệt và đẩy mạnh nhận diện thương hiệu trên toàn quốc, xác định chiến lược rõ ràng cho DFB Hanco Nutrition Việt Nam trong tương lai.
Năm 2014 triển khai nhận diện tái cấu trúc toàn diện và hợp nhất mua lại các công ty trên đổi thành Công ty DFB Hanco Việt Nam (DFB Hanco Nutrition) và chính thức hoạt động bắt đầu vào năm 2015, do Bà Phạm Thị Kim Oanh đảm nhiệm vị trí Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành.
Năm 2011 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco tái cấu trúc và đổi thành DFB Hanco Nutrition, đồng thời quyết định đóng cửa nhà máy bánh và quay lại đúng giá trị cốt lõi công ty là sữa và thực phẩm dinh dưỡng.
Năm 2007 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco (Hancofood JSC) được thành lập và mở thêm 1 nhà máy sản xuất bánh kẹo, nâng vốn điều lệ 110 tỷ đồng do Công ty TNHH Hạnh Nguyên góp vốn chiếm 78% và cùng các cổ đông khác. Chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ từ Công ty Cổ phần TNHH Hạnh Nguyên sang Công ty Hancofood JSC sở hữu. Do Bà Phạm Thị Kim Oanh làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
Năm 2001 Công ty TNHH Hạnh Nguyên được thành lập chuyên kinh doanh sữa và bánh kẹo có nhà máy tại Củ Chi, vốn điều lệ 50 tỷ đồng do Bà Phạm Thị Kim Oanh làm Tổng Giám Đốc.